Bel ons:+31(0)756151433
Gratis verzending vanaf €100,-
25.000+ Producten
Het Totaalpakket
Met expertise naar succes
Wij zorgen voor u!
| Bedrijf
Naar de startpagina
 • header-slider-1

Privacy en veiligheid

Privacyverklaring

www.xxlhoreca.com

In het kader van het gebruik van deze website worden uw persoonsgegevens door ons als de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke verwerkt en voor de duur opgeslagen, die voor het bereiken van de vastgestelde doeleinden en de naleving van de wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Hierna informeren wij u welke gegevens het betreft, over de verwerkingswijze en welke rechten u in dit verband toestaan.

Persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn alle informatie, die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene of gebruiker").

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de gegevensverwerking op de website www.xxlhoreca.com door de verantwoordelijke:

Juma International BV
Vrijheidweg 34
1521 RR Wormerveer
Nederland

(hierna „ Juma “)

E-mail: klantenservice@xxlhoreca.com

Telefoon: +31(0)75-6151433

De functionaris voor de gegevensbescherming van Juma is onder het E-mail adres klantenservice@xxlhoreca.com bereikbaar.

U kunt zich bij vragen over het gegevensbeschermingsrecht of uw rechten als betrokkene altijd direct tot onze functionaris voor de gegevensbescherming wenden.

2. Verwerking van persoonsgegevens en doel van de verwerking

a) Webhosting

Voor de beschikbaarstelling van deze website laten wij ons bijstaan door Lightspeed Nederland, Herengracht 54, 1015 BN, Amsterdam, The Netherlands, +31 (0) 20 820 23 91 (hierna „Lightspeed“).

Voor het aanbieden van een website moet een webhostingdienst ingeschakeld worden. De gebruikmaking van Lightspeed geschiedt volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG op grond van ons gerechtvaardigd economisch belang, ons aanbod op deze website beschikbaar te houden. In verband met de hosting worden door Lightspeed in onze opdracht persoonsgegevens verwerkt, die voor het gebruik van de website noodzakelijk zijn.

Wij hebben met Lightspeed een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten. Door dit contract verzekert de dienstverlener, dat hij de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en de bescherming van de rechten van de betrokkene garandeert.

b) Bij het bezoek van de website

U kunt onze website oproepen, zonder gegevens over uw identiteit te moeten prijsgeven. De op uw eindapparaat gebruikte browser zendt enkel automatisch informatie aan de server van onze website (b.v. datum en tijdstip van de toegang, naam en URL van het afgeroepen bestand, type en versie van de browser, website, van waar de toegang geschiedt (referrer-URL)), om een verbindingsopbouw van de website mogelijk te maken.

Hiertoe behoort ook het IP-adres van het aanvragende eindapparaat. Dit wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen en gewist wanneer de gegevens niet meer gebruikt worden.

De verwerking van het IP-adres geschiedt voor technische en administratieve doeleinden van de verbindingsopbouw en -stabiliteit, om de veiligheid en het functioneren van onze website te garanderen en eventuele wederrechtelijke aanvallen hierop indien nodig te kunnen vervolgen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang baseert op het genoemde veiligheidsbelang en de noodzakelijkheid van een storingsvrije beschikbaarstelling van onze website.

Uit de verwerking van het IP-adres in de logfile kunnen wij geen onmiddellijke conclusies op uw identiteit trekken.

Bovendien gebruiken wij bij het gebruik van onze website cookies alsmede analysediensten. Voor nadere toelichtingen hiertoe verwijzen wij u naar de cijfers 4 en 5 van deze privacyverklaring.

c) Bij inrichting van een gebruikersaccount

U hebt de mogelijkheid zich bij ons een door een wachtwoord beschermd gebruikersaccount in te richten, waarin wij uw persoonsgegevens opslaan. Daardoor kunnen wij u bij de afwikkeling van uw bestellingen een zo groot mogelijk comfort door een eenvoudigere, snellere en persoonlijkere koopafwikkeling bieden.

Als u bij ons een door een wachtwoord beschermd gebruikersaccount wilt inrichten, moet u ons de volgende informatie meedelen:

  • aanspreektitel, voornaam, geslachtsnaam,
  • adres en
  • een geldig E-mail adres
  • telefoonnummer
  • eventueel firmanaam

Verder moet u voor het inrichten van een gebruikersaccount een door u zelf gekozen wachtwoord aangeven. Samen met uw e-mail adres hebt u daarmee toegang tot uw gebruikersaccount. In uw gebruikersaccount kunt u de u betreffende persoonsgegevens inzien en wijzigen.

Bovendien kunt u vrijwillig uw registernummer en uw btw-nummer aangeven. De opgave is vrijwillig en voor het inrichten van het gebruikersaccount niet noodzakelijk.

Wij gebruiken de door u meegedeelde persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling.

Wij slaan uw persoonsgegevens enkel dan in een gebruikersaccount op, als u ons daartoe op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG vrijwillig uw toestemming hebt verleend. Het gebruikersaccount kan zonder een volgende bestelling ingericht worden.

De inrichting van een gebruikersaccount is voor het gebruik van onze website alsmede voor bestellingen, die u bij ons wilt opgeven. In dit geval moet u uw persoonsgegevens echter bij elke bestelling volledig opnieuw invoeren.

Nadat uw gebruikersaccount verwijderd werd, worden uw persoonsgegevens voor het verdere gebruik automatisch gewist, tenzij wij volgens artikel 6 lid 1 zin 1 let. c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht of Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) tot een langere opslag verplicht zijn en u met een langere opslag volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG hebt ingestemd.

d) Bij een bestelling als gast

Als u op onze website producten als gast wilt bestellen, verzamelen wij de volgende informatie:

  • aanspreektitel, voornaam, geslachtsnaam,
  • een geldig e-mail adres,
  • adres,
  • telefoonnummer
  • firmanaam
  • betalingsgegevens, afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze (bijvoorbeeld creditcardgegevens, bankrelatie of Paypal-rekening).

Het verzamelen van deze gegevens geschiedt,

  • om uw als onze contractpartner te kunnen identificeren;
  • voor de controle van de ingevoerde gegevens op plausibiliteit;
  • voor de betalingsafwikkeling van uw bestelling;
  • voor de afwikkeling van eventuele garantieclaims alsmede voor het indienen van eventuele vorderingen tegen u;

De gegevensverwerking geschiedt op uw aanvraag en is volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. b AVG voor de genoemde doeleinden voor de uitvoering van het contract en de precontractuele maatregelen noodzakelijk.

Om een soepele en gemakkelijke afwikkeling van uw bestelling te garanderen en om eventuele vragen sneller te kunnen beantwoorden, kunt u daarenboven de volgende gegevens aangeven:

  • uw mobiel nummer
  • uw btw-nummer en
  • een alternatief leveringsadres

De opgave van deze gegevens is vrijwillig.

De door ons voor de bestelling verzamelde persoonsgegevens worden tot afloop van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en daarna automatisch gewist, tenzij wij volgens artikel 6 lid 1 zin 1 let. c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht of Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) tot een langere opslag verplicht zijn of u met een langere opslag volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG hebt ingestemd.

e) Bij aanmelding tot onze nieuwsbrief

Als u volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG uitdrukkelijk hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mail adres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de mededeling van een e-mail adres noodzakelijk.

U ontvangt daarna per e-mail een registratiebericht, dat u moet bevestigen, om de nieuwsbrief te ontvangen (zogenaamde dubbele opt-in). Dit is voor ons het bewijs, dat de registratie daadwerkelijk door u geïnitieerd werd.

De afmelding is altijd door aanklikken van de link „Afmelden“ aan het einde van de nieuwsbrief mogelijk. U kunt ook te allen tijde uw uitschrijvingsverzoek per e-mail sturen naar klantenservice@xxlhoreca.com.

Uw e-mail adres wordt na intrekking van uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief onmiddellijk gewist.

f) Reclame

Wij gebruiken uw E-mail adres, dat u ons in het kader van de bestelling ter beschikking hebt gesteld, voor reclamemaatregelen. (trigger-mailing, directe reclame etc.). Deze reclamemeldingen zijn afgestemd op uw behoefte en u wordt op soortgelijke producten gewezen. Als u deze reclame niet meer wilt ontvangen, kunt u deze informatie heel gemakkelijk afbestellen door in de e-mail op „afbestellen“ te klikken.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de genoemde doeleinden met betrekking tot de gegevensverzameling.

Als het bovengenoemde doel weggevallen is of u de reclamemails hebt afbesteld, wordt uw e-mail adres alleen nog voor de uitvoering van bestellingen (orderbevestigingen, facturen etc.) gebruikt.

g) Bij gebruik van het contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid met het online beschikbaar gestelde contactformulier algemene aanvragen aan ons te richten. Hiervoor verzamelen wij de volgende verplichte gegevens:

  • aanspreektitel,
  • geslachtsnaam,
  • E-Mail adres,
  • en uw persoonlijke boodschap.

Aanspreektitel en geslachtsnaam hebben wij nodig, om te weten van wie de aanvraag afkomstig is. Uw e-mail adres hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen beantwoorden.

De gegevensverwerking geschiedt in het kader van de beantwoording van de contactaanvraag op grond van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 let. f AVG.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons ingewonnen persoonsgegevens worden gewist, als uw aanvraag afsluitend beantwoord is en aan de verwijdering geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan.

h) Bij gebruik van de chat-dienst RobinHQ

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de chatfunctie van de RobinHQ chatdienst van ROBIN Software BV, Velpereg 27, 6824 BC Arnhem, GLD, Nederland en om uw vragen direct te beantwoorden. Het gebruik van ROBIN Software BV is in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd economisch belang om direct contact met u op te kunnen nemen op onze website en zo uw vragen snel en eenvoudig te kunnen verwerken. We verzamelen de volgende informatie:

- Jouw naam,
- e-mail adres,
- Onderwerp,
- en je persoonlijke boodschap.

We hebben uw naam nodig om te weten van wie het verzoek komt. We hebben uw e-mailadres nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in het kader van de beantwoording van de chatfunctie op basis van ons gewettigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1, onder f), van de AVG.

De persoonlijke gegevens die door ons voor het gebruik van de chatfunctie worden verzameld, worden gewist, voor zover uw aanvraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet wordt tegengewerkt door wettelijke opslagverplichtingen.

3. Doorzending van gegevens

Een doorzending van uw persoonsgegevens voor andere dan de hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats.

a) Contractafwikkeling

Voor zover dit wettelijk toelaatbaar is en volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. b AVG voor de afwikkeling van contractsverhoudingen met u noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens naar derden doorgestuurd. Hiertoe behoort in het bijzonder het doorsturen van betalingsgegevens naar betalingsdienstverleners respectievelijk kredietinstellingen, om een betalingstransactie uit te voeren. Voor de afwikkeling van het contract worden de leveringsadressen aan onze leveranciers meegedeeld. De doorgestuurde gegevens mogen door de derde uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruikt worden.

b) Betaling per creditcard

Bij betaling per creditcard (Visa/MASTER-Card) worden uw ingevoerde betalingsgegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. b AVG bij Multisafepay (betalingsaanbieder / Payment Service Provider) geregistreerd, opgeslagen en slechts naar de bij de betalingstransactie betrokken ondernemingen doorgestuurd.

Met de creditcardbetaling accepteert u de Algemene Voorwaarden van de betalingsaanbieder. De betalingsgegevens worden in dit geval niet door ons verzameld of opgeslagen.

De gegevensverwerking geschiedt voor de betalingsafwikkeling.

Verdere informatie hiertoe vindt u in de privacyverklaring van uw creditcardonderneming.

c) Betaling per SOFORT

Wij bieden de betalingsafwikkeling door spoedoverboeking van de toenmalige SOFORT GmbH – nu Klarna, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna „SOFORT“) aan. Als u met SOFORT betaalt, logt u zich a.u.b. direct bij SOFORT met uw gegevens voor online bankieren in en voert u de betalingsopdracht zoals gewoonlijk uit. De gegevens worden versleuteld aan uw bank gezonden. Wij ontvangen na afsluiting van de overschrijving een real time bevestiging van de transactie met uw naam en rekeningnummer, bankcodenummer, onderwerp, bedrag en datum. Op de registratie en toezending van de gegevens aan uw bank hebben wij geen invloed, hiervoor is SOFORT verantwoordelijk. Voor verdere informatie over de gegevensbescherming in verband met SOFORT verwijzen wij u naar de privacyverklaring van SOFORT .

d) Betaling met PayPal

Wij bieden bovendien de betalingsafwikkeling door de betalingsdienstverlener PayPal van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg (hierna „Paypal“) aan.

Als u met uw PayPal-rekening betaalt, wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal. Daar kunt u zich met uw rekeninggegevens inloggen en de betaling uitvoeren. Als u de betalingsmogelijkheden „Automatische afschrijving“, „Creditcard“ of „Koop op rekening“ kiest, wordt u eveneens doorgestuurd naar de website van PayPal. Daar kunt u de betaling met of zonder PayPal-rekening met vermelding van de betalingsinformatie uitvoeren. Tot de door PayPal verzamelde gegevens hebben wij geen toegang. Voor deze verwerking is PayPal verantwoordelijk.

Voor verdere informatie over de gegevensbescherming in verband met PayPal verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van PayPal .

e) Betaling met Giropay

Wij bieden de betalingsafwikkeling door Giropay van giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main ("Giropay") aan.

Bij de betaling wordt u aan het einde van de bestelling doorgestuurd naar de website van Giropay en kunt daar u bank kiezen. Daarna wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank en kunt daar de transactie uitvoeren. Wij verwerken gedurende deze transactie geen persoonsgegevens van uw. Wij ontvangen na afsluiting van de overschrijving een real time bevestiging van de transactie met uw naam, rekeningnummer, bankcodenummer, onderwerp, bedrag en datum. Op de registratie en toezending van de gegevens aan uw bank hebben wij geen invloed, hiervoor is Giropay verantwoordelijk. Verdere informatie over de gegevensbescherming in verband met Giropay vindt u in de privacyverklaring van Giropay en uw bank, met wie u de overschrijving door Giropay uitvoert.

f) Leasing en Kredietwaardigheidsonderzoek

In het kader van ons leasingaanbod worden persoonsgegevens met onze dienstverlener abc Finance GmbH, Kamekestraße 2-8, 50672 Köln, Duitsland ("ABC Finance") uitgewisseld, om de totstandkoming van het contract mogelijk te maken. Dit geschiedt in het kader van een opdrachtverwerking in overeenstemming met het gegevensbeschermingsrecht.

In het kader van de leasing worden uw persoonsgegevens (voor- een geslachtsnaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer) doorgestuurd naar ABC Finance voor het onderzoek van ons kredietrisico.

ABC Finance verstrekt ons op grond van uw persoonsgegevens informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling. Deze informatie gebruiken wij voor een afgewogen beslissing over de motivering, uitvoering of beëindiging van de contractsverhouding.

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures berekend worden en bij de berekening waarvan onder andere rekening wordt gehouden met uw adresgegevens en geboortedatum.

De registratie, de opslag en het doorgeven van de gegevens geschiedt bijgevolg voor het kredietwaardigheidsonderzoek en in ons belang ter voorkoming van wanbetaling en als fraudepreventie op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG.

Op grond van deze informatie wordt een statistische waarschijnlijkheid voor een kredietuitval en daarmee uw solvabiliteit (kredietwaardigheid) geautomatiseerd berekend. Als het kredietwaardigheidsonderzoek positief is, zijn de ondertekening en uitvoering van een leasingovereenkomst mogelijk. Als het kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, bestaat geen leasingoptie.

Als u tegen deze geautomatiseerde beslissing bezwaar wilt maken, kunt u per e-mail aan klantenservice@xxlhoreca.com contact met ons opnemen.

g) Goederenverzending

Wij doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk op de weg naar u te brengen.

Als dit wettelijk toelaatbaar is en volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. b AVG voor de afwikkeling van contractsverhoudingen met u noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens naar derden doorgestuurd.

Hiertoe behoort ook het doorsturen van de gegevens naar de verzender.

De gegevensverwerking geschiedt voor de uitlevering van de door uw bestelde goederen.

h) Voor verdere doeleinden

Daarenboven sturen wij uw persoonsgegevens slechts dan door naar derden als:

  • u op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. A AVG uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend;
  • voor het geval, dat voor het doorgeven van de gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. c AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
  • het doorsturen van de gegevens op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden voor de veronderstelling is, dat u een overwegend beschermwaardig belang aan het niet doorsturen van uw gegevens hebt.

4. Cookies en pixel tags

Wij gebruiken op onze website cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch genereert en die bij het bezoek van onze website op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) opgeslagen worden. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, trojaners of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen, die in samenhang met het specifiek gebruikte eindapparaat wordt gegenereerd. Dit betekent echter niet, dat wij daardoor onmiddellijk kennis van uw identiteit krijgen.

Wij gebruiken in het kader van ons online aanbod pixel tags (ook telpixel of tracking pixel genoemd). Pixels zijn kleine grafieken, die over de HTML code van onze website ingevoegd worden. Door de pixel tag zelf wordt geen informatie op uw eindapparaat opgeslagen of gewijzigd, pixels veroorzaken ook geen schade op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, trojaners of andere schadelijke software.

De pixels zenden uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip, waarop de pixel bekeken werd, de gebruikte browser, alsmede vooraf geplaatste cookie-informatie aan een webserver. Daardoor kunnen wij reikwijdtemetingen en andere statistische analyses uitvoeren, die wij voor de optimalisering van ons aanbod gebruiken.

Het gebruik van cookies maakt het gebruik van ons aanbod enerzijds aangenamer voor uw. Wij gebruiken zogenaamde session-cookies, om te herkennen dat u enkele pagina’s van onze website reeds hebt bezocht.

Bovendien gebruiken wij eveneens voor de optimalisering van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies, die voor een bepaalde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Als u onze website opnieuw bezoekt, om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend, dat u onze website reeds hebt bezocht en welke instellingen u hebt uitgevoerd, om deze niet opnieuw te moeten invoeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies, om het gebruik van onze website statistisch te registreren en de optimalisering van ons aanbod te evalueren (zie cijfer 5). Deze cookies maken het ons mogelijk, bij een hernieuwd bezoek van de website automatisch te herkennen, dat u onze website reeds hebt bezocht. Deze cookies worden na een gedefinieerde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en de belangen van derden volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG noodzakelijk.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren, dat geen cookies op uw computer opgeslagen worden of altijd een aanwijzing verschijnt, voordat een nieuw cookie geplaatst wordt. De volledige deactivering van cookies kan echter tot gevolg hebben, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt door geschikte tools resp. browser add-ons voorkomen, dat pixels op onze pagina’s gebruikt worden (b.v. door de add-on „AdBlock“ voor de Firefox browser).

Verdere opt-out mogelijkheden vindt u in de volgende informatie over de door ons gebruikte tools.

5. Webanalyse

De hierna genoemde en door ons gebruikte tracking en targeting maatregelen worden op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG uitgevoerd.

Door de toegepaste tracking maatregelen willen wij een op de behoefte afgestemde vormgeving en de voortdurende optimalisering van onze website garanderen. Aan de andere kant gebruiken wij de tracking maatregelen, om het gebruik van onze website statistisch te registreren en de optimalisering van ons aanbod te evalueren.

Door de toegepaste targeting maatregelen willen wij garanderen dat u op uw eindapparaat slechts op interesses gebaseerde reclame ontvangt. 

Deze belangen dienen in de zin van het bovengenoemde voorschrift als gerechtvaardigd te worden beschouwd.

De doeleinden en categorieën van de gegevensverwerking moeten uit de tracking en targeting-tools afgeleid worden.

a) Google Analytics

Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: „Google“). In dit verband worden pseudonieme gebruikersprofielen gegenereerd en cookies gebruikt.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (b.v. IP-adres van de bezoekende computer, tijdstip van de toegang, referrer-URL alsmede informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem) worden in de regel aan de server van Google in de VS gezonden en daar verwerkt. Google leeft de privacyverklaring van het „US-Privacy-Shield“ na en is bij het „US-Privacy-Shield“ programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd . Hierdoor worden garanties gegeven het EU-gegevensbeschermingsrecht na te leven.

Het gebruik van Google Analytics geschiedt in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG) aan de evaluatie en optimalisering van ons online aanbod en het economische bedrijf van deze website. Daarom verwerkt Google de informatie in onze opdracht, om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om verdere diensten ten behoeve van het marktonderzoek en de op de behoefte afgestemde vormgeving van deze internetpagina’s te verlenen, die betrekking hebben op het websitegebruik en het internetgebruik.

Wij hebben met Google een opdrachtverwerkingscontract voor het gebruik van Google Analytics gesloten. Door dit contract verzekert Google, dat ze de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken en de bescherming van de rechten van de betrokkene garanderen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent, het IP-adres van de gebruikers wordt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De door Google aangeboden Universal Analytics met User ID wordt door ons niet gebruikt.

Eventueel worden de geregistreerde gegevens aan derden gezonden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of als derden de gegevens in opdracht van Google verwerken.

De door cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.

U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens, die betrekking hebben op het gebruik van de website door u (inclusief uw IP-adres), en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on.

Alternatief tot de browser add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op de volgende link te klikken.

Klik hier om je uit te schrijven van de Google Analytics Cookies.

Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het websitebezoek voorkomt. Het opt-out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw eindapparaat opgeslagen. Let erop dat, als u de cookies in uw browserinstellingen wist, dan ook het opt-out cookie wordt gewist.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help . Informatie over het gebruik van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google .

b) Google AdWords Conversie Tracking

Wij gebruiken op onze website Google Conversion Tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: „Google“), om het gebruik van onze website statistisch te registreren en de optimalisering van ons aanbod te evalueren. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst, als u over een Google-advertentie naar onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords klant bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, kunnen Google en de klant herkennen, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site doorgestuurd werd.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt aan een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google leeft de privacyverklaring van het „US-Privacy-Shield“ na en is bij het „US-Privacy Shield“ programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. Bovendien hebben wij met Google een opdrachtverwerkingscontract voor het gebruik van Google AdWords gesloten. Door dit contract verzekert Google, dat ze de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene garanderen.

Elke AdWords klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen bijgevolg niet over de websites van AdWords klanten gecontroleerd worden. De met het conversion-cookie ingewonnen informatie wordt gebruikt, om conversion-statistieken voor AdWords klanten op te stellen, die voor conversion-tracking hebben gekozen. Wij komen het totaal aantal gebruikers te weten, die op uw advertentie hebben geklikt en naar een van een conversion tracking-tag voorziene site doorgestuurd werden. U ontvangt echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Als u niet aan de tracking-procedure wilt deelnemen, kunt u ook het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld in de browserinstelling, die het automatische plaatsen van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversion-tracking ook deactiveren, als u de browser zo instelt dat cookies door het domein „www.googleadservices.com“ geblokkeerd worden.

Voor informatie over de gegevensbescherming van Google met betrekking tot de conversion-tracking verwijzen wij u naar  Een website van google


c) Google DoubleClick

Op onze website wordt met gebruik van cookies informatie voor de optimalisering van reclameaanbiedingen geregistreerd en geëvalueerd. Hiervoor gebruiken wij targeting-technologieën van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager).

Deze technologieën maken het ons mogelijk u doelgericht met reclame aan te spreken waarvoor u belang hebt. De gebruikte cookies registreren bijvoorbeeld voor welke van onze inhouden u zich hebt geïnteresseerd. Aan de hand van deze informatie kunnen wij u ook op websites van derden aanbiedingen tonen, die zich speciaal op uw belangen richten, zoals deze uit uw gebruikersgedrag blijken. De registratie en evaluatie van uw gebruikersgedrag geschiedt uitsluitend pseudoniem en maakt het ons niet mogelijk u te identificeren.

De cookie wordt na 30 dagen automatisch gewist.

Instellingen voor het tonen van interesse-gebaseerde reclame kunt u bovendien in de advertentie-instellingsmanager van Google uitvoeren.

Voor verdere informatie over de gegevensbescherming in verband met Google verwijzen wij u naar de Privacybeleid van Google .


d) Hotjar

Verder gebruiken wij op onze website de analysedienst Hotjar van Hotjar Ltd., St Julian's Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europe (hierna: „Hotjar“). Hotjar is een tool voor de analyse van het gebruikersgedrag. Met Hotjar kunnen wij het gedrag van de bezoekers van onze website zoals bijvoorbeeld muisbewegingen, klikken en scrolhoogte meten en evalueren.

Daarvoor plaatst Hotjar onder andere cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan gegevens van gebruikers, zoals browsergegevens, besturingssysteem, verblijfsduur op de website etc. in geanonimiseerde vorm opslaan.

U kunt deze gegevensverwerking door Hotjar voorkomen door in de instellingen van uw webbrowser het gebruik van cookies te deactiveren en reeds actieve cookies te wissen. Een verdere mogelijkheid, een gegevensverwerking door Hotjar te voorkomen is, in uw browser de „Do-Not-Track“ functie te activeren. Hoe dit kan worden ingesteld, kunt u hier lezen .

Voor nadere informatie over de gegevensbescherming bij Hotjar verwijzen wij naar de Privacybeleid van Hotjar .

e) Google Tag Manager

Op onze website maken wij gebruik van de tool Google Tag Manager van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: „Google“). Met de Google Tag Manager beheren wij de tools, waarover wij in deze privacyverklaring informeren. Voor details met betrekking tot deze tools verwijzen wij daarom naar de informatie over de concrete tool.

De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies. Het is een tool voor het aanmaken en beheren van andere tags, die van hun kant eventueel gegevens verzamelen. Deze gegevens worden niet door Google Tag Manager geraadpleegd. Als op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

Voor verdere informatie over de Google Tag Manager verwijzen wij naar de gebruikersrichtlijnen voor dit product .


f) Bing

Wij gebruiken Bing Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Bing Ads. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (hierna: „Microsoft“). Daarmee kunnen wij de activiteiten van gebruikers op onze website nagaan, als deze over advertenties van Bing Ads naar onze website zijn gekomen.

Als u door een Bing Ads-advertentie naar onze website komt, wordt op uw computer een cookie geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code, waarmee in verbinding met de cookie enkele niet-persoonsgebonden gegevens door het gebruik van de website opgeslagen worden. Daartoe behoren onder andere de verblijfsduur op de website, welke pagina’s van de website opgeroepen worden en over welke advertentie de gebruikers naar de website zijn gekomen. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld.

Deze informatie wordt aan servers van Microsoft in de VS gezonden en daar voor principieel maximaal 180 dagen opgeslagen. Microsoft leeft de privacyverklaring van het „US-Privacy-Shield“ na en is bij het „US-Privacy Shield“ programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. Bovendien hebben wij met Microsoft een opdrachtverwerkingscontract voor het gebruik van Bing Ads gesloten. Door dit contract verzekert Microsoft, dat ze de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken en de bescherming van de rechten van de betrokkene garanderen.

Voor verdere informatie over de analysediensten van Bing verwijzen wij naar de Website van Bing .

Voor verdere informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft verwijzen wij naar de Microsoft Privacybeleid .


6. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht:

 • op grond van art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal verleende toestemming altijd in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op deze toestemming baseerde, toekomstig niet meer mogen voortzetten;
 • op grond van art. 15 AVG inlichtingen over uw door de verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens te vorderen. In het bijzonder kunt u inlichtingen over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend werden gemaakt of nog worden gemaakt, de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens, het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking of een recht op verzet, een recht op bezwaar tegen deze verwerking, een recht op informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer deze niet bij ons verzameld werden, alsmede een recht over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel bewijskrachtige informatie over de details vorderen;
 • op grond van art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuiste of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te vorderen;
 • op grond van art. 17 AVG de wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te vorderen, wanneer de verwerking niet voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van het publiek belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is;
 • op grond van art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen, wanneer de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter de wissing van de persoonsgegevens weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodigt hebt of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt;
 • op grond van art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de doorzending aan een andere verantwoordelijke te vorderen en
 • op grond van art. 77 AVG klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar zich de zetel van onze onderneming bevindt.

7. Informatie over uw recht van bezwaar op grond van art. 21 AVG

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis artikel 6 lid 1 letter e AVG (gegevensverwerking in het publiek belang) en artikel 6 lid 1 letter f AVG (gegevensverwerking op de basis van een belangenafweging), met inbegrip van profilering op basis van artikel 4 nr. 4 AVG.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In dit geval is de verklaring van een bijzondere situatie niet noodzakelijk. Dit geldt ook voor de profilering, als het verband houdt met direct marketing.

Als u gebruik van uw recht van bezwaar wilt maken, is een e-mail aan klantenservice@xxlhoreca.com voldoende.

8. Informatiebeveiliging

Alle door u persoonlijk toegezonden gegevens worden met de algemeen gebruikelijke en veilige standaard TLS (Transport Layer Security) versleuteld verzonden. TLS is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook bij het onlinebankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding onder andere aan het toegevoegde s aan http (dus https://..) in de adresbalk van uw browsers of aan het slot-symbool in het onderste gedeelte van uw browser.

Voor het overige gebruiken wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw persoonsgegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd. 

9. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel van toepassing en heeft de stand november 2019.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en offertes daarover of op grond van gewijzigde wettelijke resp. bestuurlijke voorschriften kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De telkens actuele privacyverklaring kan altijd op onze website onder

Privacy & Veiligheid

door u opgeroepen en afgedrukt worden.

Contact

Reden

Privacy *
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Deze pagina wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.
Enkelfähig Score

Dit product heeft een score van %score%, dit betekent dat het een positieve bedrage levert aan toekomstige generaties

Meer...